Ochrana spotřebitele

Informujeme vás, že podle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je pro námi prodávané výrobky a poskytované služby věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce

více na www.coi.cz