Lenka Svatošová, studentka 3. ročníku Ateliéru produktového designu pod vedením Michala Froňka a Jana Němečka (studio Olgojchorchoj) z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze navrhla pro svoji bakalářskou práci houpací křeslo pro opakovanou výrobu.

Jsme rádi, že jsme mohli Lence Svatošové pomoci s její bakalářskou prací a vyrobit, jí navržené houpací křeslo. Zda se nám společné dílo podařilo, se můžete podívat v Ateliéru DIII na UMPRUM ve dnech 21.6.-28.6.13

http://www.protisedi.cz/article/obrazem-bakalarske-prace-atelieru-designu-produktu

Houpací-křeslo